© Rita Newman
Di 10 Dez 18:00
Foyer Mittlerer Saal Brucknerhaus Linz
Entlang der Donau
vergangene Veranstaltung
vergangene Veranstaltung

Programm

Werke von Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791), [P] Ioan Dobrinescu (* 1960), Jenő Takács (1902–2005)

Besetzung

Petra Liedauer, Josef Zweimüller, Katharina Eckerstorfer | Klarinette

Julia Lenzbauer | Bassklarinette